VUCA mindset? YouKnow mindset!

De kerngedachte die we over de huidige snel veranderende maatschappij, de ‘VUCA wereld’, tegenkomen op het internet lijkt de volgende: Als je jezelf als organisatie niet snel genoeg ‘ver-VUCA’t’ overleef je het niet! In deze blog leg ik eerst nog even uit wat de VUCA-wereld is en welke mindset een organisatie nodig heeft om in deze VUCA-wereld te overleven. Daarna geef ik aan hoe wij als YouKnow de VUCA-wereld tegemoet treden!

Ik geloof best dat er een aantal lezers is dat denkt: ‘Wacht even, wát voor een wereld?!’ Speciaal voor jullie het volgende: De term VUCA world komt oorspronkelijk van het U.S. Army War College in een poging de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de wereld te typeren. Maar de term is dus inmiddels ook bij het bedrijfsleven terecht gekomen. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity, en Ambiguity:
Volatility: In het Nederlands beweeglijkheid/ grilligheid/ onrust. Dit begrip verwijst naar dynamiek en verandering. Voorheen was bij een organisatieverandering meestal redelijk helder wat er precies anders moest. Er was ook alle tijd voor een uitgebreid stappenplan. Dat is niet meer zo. Ontwikkelingen volgen elkaar tegenwoordig in een onvoorstelbaar hoog tempo op. Als je niet snel genoeg reageert op deze informatie die van alle kanten op je afvliegt word je overspoeld.
Uncertainty: In één woord samen te vatten: onzekerheid. De volatility/ onrust brengt een hoop onzekerheid met zich mee. Veel gebeurtenissen om ons heen hebben onvoorspelbare gevolgen. Ondanks alle analyses en goede voorbereidingen kan er toch een geheel onverwacht resultaat ontstaan. Dit gebrek aan voorspelbaarheid en de toename van verrassingen zijn nauwelijks te voorkomen.
Complexity: De wereld en zijn snelle ingrijpende veranderingen zitten steeds complexer in elkaar. Veranderingen hebben niet zomaar meer één duidelijk oorzaak, ze hebben steeds meer achterliggende oorzaken; het is een soort complex netwerk van oorzaak en gevolg.
Ambiguity: Dit laat zich het beste omschrijven als ‘multi-interpretabel’ of ‘vaagheid’, wat vervolgens kan leiden tot onduidelijkheid. De kans om zaken verkeerd in te schatten; niet weten welke factoren er in het spel zijn en hoe deze onze resultaten beïnvloeden.

Oké, top, weten we dat ook weer. Maar hoe moet je je als organisatie dan ver-VUCAen? Futurist Bob Johansen heeft hiervoor een oplossing: organisaties hebben een ‘VUCA mindset’ nodig! Hierbij gebruikt Bob Johansen het acroniem VUCA als volgt: Vision, Understanding, Clarity, en Agility. Een organisatie moet vision hebben om de toekomst zélf te creëren; dat is in deze wereld de beste manier van voorspellen. Understanding vraagt om af en toe stil te staan, het vermogen hebben om waar te nemen. Daarnaast moet een organisatie betekenis, clarity, kunnen geven aan de chaos, de werkelijkheid wat beter begrijpen door hem wat te vereenvoudigen. En ten slotte is agility nodig: je moet je snel kunnen aanpassen als organisatie, lenigheid bezitten. Het gaat veel meer om beweging creëren, experimenteren, en daar weer van leren en een volgende stap zetten. Durven om het bekende patroon te doorbreken, het laten ‘vieren’ van de touwen, en eigenaarschap geven aan medewerkers. Dit ‘eigenaarschap geven’ kan volgens Harold Jarche worden gerealiseerd als je als organisatie ‘wirearchy’ (verbondenheid) hoger waardeert dan hiërarchie.

Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste gedeelte van de blog waarin ik vertel welke mindset YouKnow heeft om een welverdiende plek te hebben in deze VUCA wereld. Daar komt ‘ie: YouKnow heeft een VUCA+TA mindset! Waar de TA voor staat, zal ik zo uitleggen. Eerst de VUCA: We hebben bij YouKnow een duidelijke visie op ‘leren binnen en tussen organisaties’, we zijn geen ja-knikkers, en we weten waar we naar toe willen. Daarnaast nemen we regelmatig de tijd om goed te kijken wat er om ons heen gebeurt, en proberen we dit vervolgens helder in kaart te brengen. Bovendien is het doorbreken van bekende patronen iets wat we eigenlijk continu doen: wij zijn in staat met nieuwe ideeën te komen en bewegen ons op nog niet eerder gebaande paden. En wij willen ons altijd blijven ontwikkelen, dit doen we vooral in contact met elkaar en met anderen; het begrip hiërarchie komt ook niet in ons woordenboek voor. Tot zover de VUCA-mindset. Nu de TA: Deze staat voor Transparency en Accuracy. Bij YouKnow zijn we open en eerlijk over de eigen kwaliteiten en valkuilen zodat we elkaar goed kunnen aanvullen tijdens het werken aan projecten. En, last but not least, we gaan gedegen te werk bij YouKnow. Wij vinden dat de weg naar een oplossing in weloverwogen stappen doorlopen moet worden. We combineren innovativiteit dus met gedegenheid, zodat de oplossing optimaal houdbaar is in deze snel veranderende wereld. Liever dan een VUCA+TA mindset noem ik dit de YouKnow mindset!

Zo, en nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie mindset!

Comments are closed.