Leerkrachten leren koken in onze online supermarkt

Wil de leerling een kant-en-klaar gerecht van een uitgever of een op maat gemaakt menu naar zijn smaak? Een online supermarkt waarbij de leerkracht zijn eigen menu voor zijn leerlingen kan samenstellen! Een heerlijk idee, áls de leerkracht tenminste goed kan koken! Het is hierbij van belang dat hij weet welke kookstijl bij zijn school past, welke ingrediënten tot de mogelijkheden behoren, en welke ingrediënten samen een gezond en smakelijk maaltje vormen. Het is dan handig als ze beginnen met eenvoudige gerechten, en niet meteen met vijf sterren diners.

Als je je afvraagt wat ik hier nu eigenlijk precies mee bedoel dan heb je geluk, want dat wil ik nu gaan uitleggen. Zoals jullie misschien in een van mijn vorige blogs hebben gelezen heeft YouKnow de afgelopen tijd flink de hersens gekraakt over het vraagstuk van de vastgeroeste leermiddelenmarkt. Nog even een korte herhaling: de leerling heeft innovatief leermateriaal nodig dat zowel qua vorm als qua inhoud aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de eigen leerbehoeften. Maar de huidige traditionele uitgeverijen zijn niet happig op innovatie van leermiddelen omdat dit hun verdienmodel aantast (zegt dit onderzoek van SEO economisch onderzoek en Oberon uit 2016). Deze markt verdient dus een flinke duw zodat de leerling leermateriaal krijgt om hem goed voor te kunnen bereiden op de toekomst.

Welnu, wij zijn hard bezig met het geven van deze duw! Het kraken van onze hersens heeft namelijk geleid tot een uitgewerkt concept van de bovengenoemde online supermarkt. YouKnow heeft een platform ontwikkeld waarbij de leerkracht zelf de ingrediënten van zijn lessen kan bepalen.
In het platform zijn alle leerdoelen opgenomen die de gehele content van het basisonderwijs omvatten (denk hierbij ook aan leerdoelen voor burgerschap, digitale geletterdheid, en vakoverstijgende vaardigheden zoals samenwerken en creëren). Aanbieders van leermateriaal kunnen hun content aan deze leerdoelen koppelen. Deze losse stukjes content zijn de losse ingrediënten. Je hebt nu niet meer te maken met kant-en-klare menu’s; oftewel de methodes van de uitgeverijen. Dit is de duw die de markt nodig heeft om innovatie te stimuleren. De leerling krijgt op deze manier een trendy menu.
Hoe zorg je er nu voor dat je als school de juiste kookstijl te pakken hebt, en dat er gezonde en/of lekkere maaltijden op tafel staan? Oftewel hoe zorg je ervoor dat het materiaal aansluit op de visie van de school, dat er doorlopende leerlijnen zijn, dat er daarbinnen aandacht is voor differentiatie, en dat alles past binnen de schooljaren? Om scholen hierbij te helpen wil YouKnow een kort traject met ze doorlopen voordat ze gebruik gaan maken van ons platform. Samen met de school stellen we hun visie omtrent leren en leermateriaal vast en ontwikkelen we leerlijnen voor de leergebieden en/of vakken die per leerjaar gegeven worden. De gerechten staan dan al klaar. De leerkracht kan altijd ingrediënten veranderen of toevoegen, of het gerecht wat langzamer of sneller aan de leerlingen voorschotelen. Als de leerkracht de gerechten inmiddels goed kent, kan hij uiteindelijk zijn eigen menu’s samenstellen. De leerkracht kan dan zelf per klas, per subgroep, en per leerling de eigen les samenstellen uit al het aanbod aan leermiddelen. En na een paar jaar is de leerkracht een heuse top-chef en heeft elke leerling een op maat gemaakt menu naar zijn smaak!

N.B. Als er scholen zijn die dit lezen en interesse hebben in wat het YouKnow platform voor hen kan betekenen, neem dan contact op met chiara@youknow.nl

One Comment

  1. 19 maart 2017 at 05:33

    Thanks, great article.