YouKnow gaat naar Next Learning 2017; je zou wel kunnen spreken van hét event in Nederland op het gebied van leren en innoveren. Naast thema’s als ‘gepersonaliseerd leren’ en ‘VUCA en leren’ is een van de thema’s van 2017 ‘veranderend learning design’, waarbij de term ‘HILL-model’ van Filip Dochy (2015) regelmatig op de website voorbij fietst. Misschien moet ik me een beetje schamen als Learning Specialist, maar ik kan je bekennen dat ik daar nog niet eerder van gehoord had! Ik hoop jij ook niet! In deze blog leg ik uit wat dat HILL-model inhoudt, en natuurlijk geef ik mijn eigen mening over het model.

De term HILL staat voor High Impact Learning that Lasts. Het model is ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek hoe de impact van leren in een organisatie versterkt kan worden. Het HILL-model omvat zeven bouwstenen. Hoe meer bouwstenen gelegd worden, hoe ‘sterker het gebouw’, aldus Dochy. De bouwstenen voor high impact leren:

  1. Vanuit urgentie. Leren moet volgens Dochy beginnen vanuit een gevoel van urgentie: bij een ervaren probleem of hiaat. Leren is geen doel an sich, maar een middel om performance te vergroten.
  2. Met zelfmanagement en learner agency. De lerende moet voldoende ‘learner control’ ervaren. Dit zorgt voor het vertrouwen in eigen kunnen en zorgt voor blijvende motivatie bij de lerende. Er moet ruimte voor het maken van fouten en voor reflectie zijn.
  3. Met coöperatie, interactie, en coaching. Leren vindt plaats in een netwerk met sociale interacties: samenwerken in communities, en coaching door experts. Voorwaarde is dat de lerende zich veilig voelt en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten draagt.
  4. Door hybride leren. Om maximaal te kunnen leren zijn combinaties van didactische methoden en leeractiviteiten nodig: bijvoorbeeld integratie van online en face-to-face leren, en een mix van asynchrone en synchrone activiteiten.
  5. Door actie en kennisdeling. De lerende zou zijn kennis vooral moeten toepassen in authentieke situaties. Het delen van kennis is wederkerig en zou just-in-time moeten plaatsvinden.
  6. In een flexibele leerruimte. Leren vindt veelal spontaan, informeel, plaats. Een leeromgeving zou dit moeten stimuleren.
  7. ‘Getoetst’ door ‘assessment as learning’. Assessments zouden onderdeel van het leerproces moeten zijn, meer formatief moeten plaatsvinden. Summatieve toetsen leveren stressmomenten in plaats van leermomenten op.

Mijn ontdekkingstocht over dit HILL-model ging behoorlijk down-hill: Alle principes/ bouwstenen kennen we al lang! Ik mis bijvoorbeeld ook de nieuwste inzichten rondom leren en innoveren, zoals learning analytics. Dus innovatief is dit model allesbehalve. Maar het belangrijkste is dat het model met zijn bouwstenen mensen inzicht kan bieden of houvast kan geven in hun metselweg binnen de context van de huidige kennissamenleving met zijn snelle ontwikkelingen. Én het is natuurlijk fijn dat ik straks op Next Learning geen flater sla en kan meepraten over het model :-)

Zie ik jullie daar?

Comments are closed.